ნგრევის ქრონიკა. დუმილი.

18 თებერვალი:

საკუთარი თავის მემორიალად ქცეული...

საკუთარი თავის მემორიალად ქცეული…

სანამ წაიქცევა

სანამ წაიქცევა

დასანგრევად გამზადებული კოლონები

დასანგრევად გამზადებული კოლონები

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s