“ხომ მაინც მოვუტყანით დედა…”

2013 წლის თებერვალში პოეზიის სასახლე წაიშალა.

2014 წლის თებერვალში დაიწყო “ვაკის სახლის” წაშლა.

გთხოვთ მოგვცეთ ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის უფლება

გთხოვთ მოგვიმატოთ ქალაქმშენებლობითი პარამეტრები, კ1 – 0.5 დან 0.8 მდე, კ2 – 2.1 დან 5.7 მდე

სულ ეს ორი ფრაზა აღმოჩნდა საკმარისი ქართული არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ნაწარმოების გასაქრობად.

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

DSC05217

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

ვაკის სახლი. 6 თებ 2014

Advertisements

One thought on ““ხომ მაინც მოვუტყანით დედა…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s